ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Η ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ιδρύθηκε το 1952 από τον ΠΕΤΡΟ ΙΩΑΝΝΟΥ στη Θεσσαλονίκη. Η επιμονή και η προσήλωση στη δημιουργία μόνο ποιοτικών προϊόντων με βάση τις αγνές πρώτες ύλες συντέλεσαν στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στη ζήτηση για ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία. Σήμερα οι 17 διαφορετικές κατηγορίες και τα πάνω από 400 είδη που δημιουργήσαμε για τους πελάτες μας αποτελούν ασφάλεια για το παρόν και δέσμευση για το μέλλον. Επενδύοντας σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, σε αγνές πρώτες ύλες και σε άριστα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό η εταιρία είναι σε θέση να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας σε άριστες συνθήκες, σεβόμενοι τις αξίες μας.

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΔΗΜΗΤΡΑ), είναι ο κύριος φορές αγροτικής έρευνας και ανάπτυξης στην Ελλάδα και εποπτεύεται από το ΥΠΑΑΤ. Απασχολούνται περίπου 700 εργαζόμενοι συμπεριλαμβανομένου ερευνητικού, επιστημονικού, τεχνικού, εργατικού και διοικητικού προσωπικού υποστήριξης. Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων (ΙΓΒ&ΦΠ), ιδρύθηκε το 2014 μετά από τη συνένωση επτά ερευνητικών δομών όπως τα Ινστιτούτα Σιτηρών, Βάμβακος κτλ. Τα κυριότερα ερευνητικά αντικείμενα αφορούν τη γενετική βελτίωση και σποροπαραγωγή, την αγροκομία, τη φυσιολογία, τη φυτοπροστασία, τη γεωργία ακριβείας, τις ποιοτικές και τεχνολογικές αναλύσεις αγροτικών προϊόντων, καθώς και τη δημιουργία νέων βιολειτουργικών προϊόντων με καινοτόμες ιδιότητες για τους καταναλωτές. Ειδικότερα, ειδικεύεται στην καλλιέργεια χειμερινών και ανοιξιάτικων σιτηρών (σιτάρι, ρύζι, κριθάρι, βρώμη τριτικάλε), βάμβακος, καπνού, λαχανοκομικών, φυλοβόλων δένδρων, αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, καθώς και ανθοκομικών ειδών.

Το ΙΓΒ&ΦΠ έχει στη διάθεσή του το Πειραματικό Αγρόκτημα Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη, έκτασης 500 στρεμμάτων στο οποίο διεξάγεται αποκλειστικά ο πειραματισμός του ρυζιού σε ελεγχόμενες συνθήκες, όπου εκτελείται το σύνολο των ερευνητικών προγραμμάτων και έργων.

Το Ινστιτούτο διαθέτει ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο για την τεχνολογική και ποιοτική ανάλυση σιτηρών, αυτόματη μηχανή παρασκευής παγωτού, συσκευή λυοφυλίωσης, Foodini 3D printer (food grade), rotary evaporators, φούρνους ξήρανσης/ψησίματος, GC-MS, HPLC, συσκευή σταθεροποίησης του πιτύρου ρυζιού, δυνατότητα για μικροβιολογικές αναλύσεις, μηχανή in-vitro πέψης κτλ.

ERGOPLANNING

Ergoplanning

Η ERGOPLANNING Ε.Π.Ε. είναι μια σύγχρονη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, πιστοποιημένη δομή γεωργικών συμβούλων και πιστοποιημένος φορέας υποδοχής αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης, που δραστηριοποιείται από το 2001 στον τομέα της ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής υποστήριξης αγροτικών και βιομηχανικών επιχειρήσεων καθώς και δημόσιων οργανισμών. Η εταιρεία εκπονεί και υλοποιεί προγράμματα εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων επιχειρήσεων και οργανισμών και αναλαμβάνει την επίβλεψη ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων. Επιπλέον δραστηριοποιείται στο τομέα του σχεδιασμού και ανάπτυξης έργων. Η Πολιτική Ποιότητας της εταιρείας παραμένει σταθερή και σ’ αυτήν βασίζεται η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που έχει αναπτυχθεί και εγκατασταθεί, το οποίο είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Οι δραστηριότητες της επιχείρησης περιλαμβάνουν ένα μεγάλο εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών οι οποίες εντάσσονται και υλοποιούνται στα πλαίσια υποστήριξης τόσο των ιδιωτικών επιχειρήσεων πελατών όσο και δημόσιων οργανισμών. Μεταξύ άλλων, η εταιρία προσφέρει υπηρεσίες αναγνώρισης ευκαιριών και εκπόνησης μελετών με σκοπό τη χρηματοδότηση των τεχνολογικών, επενδυτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων επιχειρήσεων στο πλαίσιο εθνικών ή Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, δράσεων και πρωτοβουλιών, τραπεζικών δανείων και εταιριών Venture Capital, αλλά και στην παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων για λογαριασμό επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών.

Επιπλέον, προσφέρει υπηρεσίες προς αγροτικές & κτηνοτροφικές επιχειρήσεις, όπως εκπόνηση μελετών για χρηματοδότηση αγροτικών επιχειρήσεων, εκπόνηση σχεδίων δράσης Νέων Αγροτών – Πριμ πρώτης εγκατάστασης, τεχνική υποστήριξη στην υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων και άλλα. Λοιπές ενασχολήσεις της επιχείρησης αποτελούν και τα παρακάτω: Υπηρεσίες προς αγροτικές οργανώσεις (π.χ. σύσταση, οργάνωση ομάδων παραγωγών, επιχειρησιακά σχέδια ομάδων παραγωγών), Υπηρεσίες εφαρμογής καινοτόμων τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα, Υπηρεσίες προς αγροτουριστικές & αγροβιομηχανικές επιχειρήσεις, Υπηρεσίες οργάνωσης και λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ με χρήσης βιομάζας – βιοαερίου, όπως σχεδιασμός και αδειοδότηση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο & βιομάζα, Υπηρεσίες προς μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις, όπως εκπόνηση μελετών για επιδότηση επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους (Αναπτυξιακός Νόμος – ΠΕΠ – ΕΣΠΑ).

Qlab

Qlab

Η QLAB είναι ένα διαπιστευμένο εργαστήριο αναλύσεων, με βασικό προσανατολισμό στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις του αγροτο-διατροφικού και βιο-ενεργειακού κλάδου, διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο επιστημονικό προσωπικό στους τομείς χημικών, εδαφολογικών, γεωπονικών και μικροβιολογικών αναλύσεων.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2012 από μία ομάδα έμπειρων και καταξιωμένων επιστημόνων, στην Ιωνία Θεσσαλονίκης. Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό, οργάνωση, τεχνογνωσία και στελεχιακό δυναμικό, η Qlab αναπτύσσεται σταθερά, εμπλουτίζοντας συστηματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, αποτελώντας έναν αξιόπιστο συνεργάτη και σύμβουλο.

Σκοπός της Qlab είναι η παροχή ερευνητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και η κάλυψη αναγκών της αγοράς στον τομέα των δοκιμών και του ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις τροφίμων, ζωοτροφών, νερού-αποβλήτων, αλλά και στον ευαίσθητο αγροτικό χώρο, σε όλο το φάσμα της γεωργίας και κυρίως στους τομείς της Βιολογικής Γεωργίας και της ολοκληρωμένης διαχείρισης καλλιεργειών, παρέχοντας επιστημονικά τεκμηριωμένες συμβουλές για τη βελτιστοποίηση των καλλιεργειών και την ορθολογική λίπανση και άρδευση.

Εκτός από την κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον τομέα των δοκιμών και του ποιοτικού ελέγχου, έχει συσταθεί τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης το οποίο αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη πρωτοτύπων και πιλοτικών κατασκευών. Διενεργούνται και συντάσσονται χημικοτεχνικές μελέτες, Life cycle Assessment (LCA), Techno-economic Assessment (TEA), Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) κ.λ.π. Παρέχονται ολοκληρωμένες υπηρεσίες από τον σχεδιασμό μέχρι την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη των έργων, ενώ παράλληλα υιοθετούνται νέες τεχνολογίες σχεδιασμού πρωτοτύπων και μακετών όπως το 3D-printing.

Μετάβαση στο περιεχόμενο